Pro Medica Media

Choroba Gravesa-Basedowa

Fragmenty z poradnika "Jak żyć z chorobą Gravesa-Basedowa?"

Leczenie choroby Gravesa-Basedowa polega przede wszystkim na zwalczaniu objawów. Nie ma jeszcze metod przyczynowego leczenia tej choroby. Przywrócenie równowagi w układzie odpornościowym musi nastąpić samoistnie. Znane są trzy sposoby leczenia, które można stosować pojedynczo lub w połączeniu.

Tabela 15: Możliwości leczenia choroby Gravesa-Basedowa

Leczenie farmakologiczne w celu zahamowania nadmiernej produkcji hormonów

Leczenie jodem radioaktywnym – napromienianie częściowo niszczy tkanki tarczycy

Częściowe lub całkowite operacyjne usunięcie tarczycy

Skuteczność powyższych metod leczenia jest różnie oceniana przez lekarzy, zależy to w dużej mierze od konkretnego przypadku. Metody leczenia różnią się również w zależności od kraju. W Niemczech preferowane jest leczenie farmakologiczne, choć ostatnio można zauważyć tendencję do stosowania operacji lub radioterapii. W Stanach Zjednoczonych częściej dotychczas wybierano radiojodoterapię, ale i tutaj można już zauważyć zachodzące zmiany. Jak dotąd nie opracowano skutecznych metod leczenia. Wspomagająco w leczeniu można stosować techniki relaksacyjne, akupunkturę i psychoterapię.

Ponieważ zdania na temat metod stosowanych w leczeniu choroby Gravesa-Basedowa są podzielone, warto poznać opinie kilku specjalistów. Trzeba podkreślić, że dane naukowe dotyczące leczenia choroby Gravesa-Basedowa nie zawsze są zgodne i aktualne. Szczególnie ważne jest, aby leczenie prowadził lekarz endokrynolog doświadczony w diagnostyce i leczeniu choroby Gravesa-Basedowa. Ponadto, ważne, aby zapewnił staranne i indywidualne traktowanie naszych problemów i pytań, a do interpretacji wyników stosował najnowsze osiągnięcia naukowe. Podobnie różne formy terapii są stosowane w leczeniu schorzeń oczu. Temu konkretnemu problemowi poświęcony jest rozdział „Choroby oczu”.